fbpx
Donasi Web Donasi Web

Mengenal 6 Kaidah Dasar Masalah Fikih (#2: Sumber-Sumber Terbentuknya Kaidah Fikih)

Mengenal 6 Kaidah Dasar Masalah Fikih  (#2: Sumber-Sumber Terbentuknya Kaidah Fikih)

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,

Kaidah fikih merupakan kaidah yang berhubungan langsung dengan amalan seorang hamba. Dalam pembentukannya tidak dilakukan dengan sembarangan dan semaunya. Akan tetapi, terciptanya  kaidah-kaidah itu berasal dari sumber yang shahih dan menelitian yang mendalam mengenai hal itu. Berikut penjelasan ringkas sumber kaidah fikih yang ditetapkan ulama.

Pertama, Al-Qur’an

Contoh: firman Allah,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj: 78)

Berdasarkan kaidah ini dibolehkan gharar yang berkaitan dengan hajat orang banyak seperti dalam jual-beli umbi-umbian yang masih berada di dalam tanah.

Ibnu Taimiyah berkata, “madharat gharar di bawah riba, oleh karena itu diberi rukhshah (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan madharatnya lebih besar daripada dibolehkan.”

Kedua, Hadis Nabi shallallahu‘alaihi wa sallam.

Contoh: Kaidah dalam Khiyar majlis yaitu sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

“Penjual dan pembeli dibenarkan melakukan khiyar selagi mereka berada di dalam satu majelis dan belum berpisah.” (HR. Bukhari-Muslim)

Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang hak kepemilikan laba,

أَنَّ الخَرَاجَ بَالضَّمَانِ

“Keuntungan adalah milik orang yang menanggung barang yang dibeli.” (HR. Abu Daud dan Tirmizi, dan dihasankan oleh Al-Albani).

Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ

“Orang yang telah berbuat kezaliman (dengan cara mendapatkan barang tanpa keridhaan pihak kedua) keringatnya (usahanya mengembangkan barang tersebut) sama sekali tidak memiliki nilai yang patut dibayar.” (HR. Muslim)

Ketiga, Teks ucapan para ulama mujtahid.

Seperti perkataan Imam Syafi’i dalam jual-beli anggur basah dengan anggur kering tidak dibolehkan dan tidak dapat diqiyaskan dengan hukum bolehnya menjual kurma kering dengan kurma basah:

الرخص لا يُتعدَّى بها مواضعها

“Rukhshah (keringanan) tidak dapat diqiyaskan.”

Imam Ahmad berkata:

كل ما جاز بيعه جاز رهنه

“Setiap sesuatu yang boleh dijadikan objek dalam jual-beli boleh dihadiahkan, disedekahkan dan digadaikan.”

Keempat, Kaidah yang dihasilkan oleh para ulama dari analisa istiqra’ (induksi) dengan mengumpulkan beberapa masalah-masalah fikih dalam sebuah kaidah fikih. Dan kebanyakan kaidah fikih dihasilkan dari sumber ini. Contoh kaidah,

“Setiap benda yang suci boleh dijadikan objek transaksi.”

Kaidah ini dihasilkan dari kesimpulan beberapa permasalahan dengan hukum yang sama, seperti tidak boleh menjual kotoran ternak, tidak boleh menjual khamr, tidak boleh menjual anjing buruan, tidak boleh menjual babi dan turunannya, tidak boleh menjual bangkai, tidak boleh menjual najis, dan seterusnya.

Kelima, Kaidah yang dihasilkan oleh para ulama melalui takhrij (ijtihad), diantaranya qiyas (analogi). Dimana mereka menemukan suatu kaidah fikih dan dari kaidah tersebut dapat diqiyaskan hal yang lain maka mereka buat sebuah kaidah baru.

Dengan kata lain, menurunkan satu kaidah menjadi kaidah yang lain berdasarkan analogi.

Seperti kaidah:

المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا

“Yang telah ditetapkan melalui pemahaman masyarakat statusnya sama dengan syarat yang ditetapkan.”

Kaidah ini adalah turunan dari kaidah:

العادة محكمة

“Adat dan kebiasaan bisa menjadi sandaran hukum.”

———————————————————————

Sumber: Faidah Daurah “Qawaid Fiqhiyah Kubra”, Membahas 6 Kaidah Dasar Masalah Fiqh bersama Ustadz Ammi Nur Baits –hafizhahullāh
Penulis: Pipit Aprilianti
Murojaah: Ustadz Ammi Nur Baits

Artikel Muslimah.Or.Id

Sahabat muslimah, yuk berdakwah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut silakan klik disini. Jazakallahu khairan

🔍 Khoirunnas Anfauhum Linnas Hadits Riwayat, Apakah Basmalah Termasuk Al Fatihah, Surat Al Makkiyah, Hukum Ruqyah Menurut Islam, Jilbab Syar I Modern, Rintihan Hati Seorang Ibu, Hadits Tentang Makanan Halal, Berhijab Yang Benar Menurut Islam, Hadist Tentang Sabar Dalam Menghadapi Masalah, Penampilan Wanita Muslimah

Donasi masjid al ashri pogung rejo

Donasi Masjid Pogung Dalangan

 

Profil penulis

Leave a Reply