Tidaklah Benar Kecuali Mengikuti Sunnah

Suatu perkataan, perbuatan dan niat tidaklah benar kecuali jika mengikuti Sunnah

21 0

 

Sufyan Ats Tsauri rahimahullah berkata: “sebuah perkataan tidak diterima kecuali diamalkan. Suatu perkataan dan perbuatan tidaklah benar kecuali niatnya benar. Suatu perkataan, perbuatan dan niat tidaklah benar kecuali jika mengikuti Sunnah”

In this article

Join the Conversation