Donasi Web Donasi Web

Menjaga Kehormatan Wanita Muslimah

Menjaga Kehormatan Wanita Muslimah

Penyusun: Ummu Uwais dan Ummu Aiman
Muraja’ah: Ustadz Nur Kholis Kurdian, Lc.

Wahai saudariku muslimah, wanita adalah kunci kebaikan suatu umat. Wanita bagaikan batu bata, ia adalah pembangun generasi manusia. Maka jika kaum wanita baik, maka baiklah suatu generasi. Namun sebaliknya, jika kaum wanita itu rusak, maka akan rusak pulalah generasi tersebut.

Maka, engkaulah wahai saudariku… engkaulah pengemban amanah pembangun generasi umat ini. Jadilah engkau wanita muslimah yang sejati, wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya. Yang menjunjung tinggi hak Rabb-nya. Yang setia menjalankan sunnah rasul-Nya.

Wanita Berbeda Dengan Laki-Laki

Allah berfirman,

وَمَاخَلَقْتُ الجِنَّ وَ الإِنْسَ إِلاَّلِيَعْبُدُوْنِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (Qs. Adz-Dzaariyat: 56)

Allah telah menciptakan manusia dalam jenis perempuan dan laki-laki dengan memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dia telah menempatkan pria dan wanita pada kedudukannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Dalam beberapa hal, sebagian mereka tidak boleh dan tidak bisa menggantikan yang lain.

Keduanya memiliki kedudukan yang sama. Dalam peribadatan, secara umum mereka memiliki hak dan kewajiban yang tidak berbeda. Hanya dalam masalah-masalah tertentu, memang ada perbedaan. Hal itu Allah sesuaikan dengan naluri, tabiat, dan kondisi masing-masing.

Allah mentakdirkan bahwa laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, baik dalam bentuk penciptaan, postur tubuh, dan susunan anggota badan.

Allah berfirman,

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأنْثَى

“Dan laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan.” (Qs. Ali Imran: 36)

Karena perbedaan ini, maka Allah mengkhususkan beberapa hukum syar’i bagi kaum laki-laki dan perempuan sesuai dengan bentuk dasar, keahlian dan kemampuannya masing-masing. Allah memberikan hukum-hukum yang menjadi keistimewaan bagi kaum laki-laki, diantaranya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, kenabian dan kerasulan hanya diberikan kepada kaum laki-laki dan bukan kepada perempuan, laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian perempuan dalam hal warisan, dan lain-lain. Sebaliknya, Islam telah memuliakan wanita dengan memerintahkan wanita untuk tetap tinggal dalam rumahnya, serta merawat suami dan anak-anaknya.

Mujahid meriwayatkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha berkata: “Wahai Rasulullah, mengapa kaum laki-laki bisa pergi ke medan perang sedang kami tidak, dan kamipun hanya mendapatkan warisan setengah bagian laki-laki?” Maka turunlah ayat yang artinya, “Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah…” (Qs. An-Nisaa’: 32)” (Diriwayatkan oleh Ath-Thabari, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan lain sebagainya)

Saudariku, maka hendaklah kita mengimani apa yang Allah takdirkan, bahwa laki-laki dan perempuan berbeda. Yakinlah, di balik perbedaan ini ada hikmah yang sangat besar, karena Allah adalah Dzat Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Mari Menjaga Kehormatan Dengan Berhijab

Berhijab merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap wanita muslimah. Hijab merupakan salah satu bentuk pemuliaan terhadap wanita yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam mengenakan hijab syar’i haruslah menutupi seluruh tubuh dan menutupi seluruh perhiasan yang dikenakan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah Ta’ala:

وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

“dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya.” (Qs. An-Nuur: 31)

Mengenakan hijab syar’i merupakan amalan yang dilakukan oleh wanita-wanita mukminah dari kalangan sahabiah dan generasi setelahnya. Merupakan keharusan bagi wanita-wanita sekarang yang menisbatkan diri pada islam untuk meneladani jejak wanita-wanita muslimah pendahulu meraka dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam masalah berhijab. Hijab merupakan cermin kesucian diri, kemuliaan yang berhiaskan malu dan kecemburuan (ghirah). Ironisnya, banyak wanita sekarang yang menisbatkan diri pada islam keluar di jalan-jalan dan tempat-tempat umum tanpa mengenakan hijab, tetapi malah bersolek dan bertabaruj tanpa rasa malu. Sampai-sampai sulit dibedakan mana wanita muslim dan mana wanita kafir, sekalipun ada yang memakai kerudung, akan tetapi kerudung tersebut tak ubahnya hanyalah seperti hiasan penutup kepala.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata:

“Semoga Alloh merahmati para wanita generasi pertama yang berhijrah, ketika turun ayat:

“dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya,” (Qs. An-Nuur: 31)

“Maka mereka segera merobek kain panjang/baju mantel mereka untuk kemudian menggunakannya sebagai khimar penutup tubuh bagian atas mereka.”

Subhanallah… jauh sekali keadaan wanita di zaman ini dengan keadaan wanita zaman sahabiah.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hijab merupakan kewajiban atas diri seorang muslimah dan meninggalkannya menyebabkan dosa yang membinasakan dan mendatangkan dosa-dosa yang lainnya. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya hendaknya wanita mukminah bersegera melaksanakan perintah Alloh yang satu ini.

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: “Dan tidaklah patut bagi mukmin dan tidak (pula) bagi mukminah, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, kemudian mereka mempunyai pilihan (yang lain) tentang urusan mereka, dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya. Maka sungguhlah dia telah sesat, dengan kesesatan yang nyata.” (Qs. Al-Ahzab: 36)

Mengenakan hijab syar’i mempunyai banyak keutamaan, diantaranya:

 1. Menjaga kehormatan.
 2. Membersihkan hati.
 3. Melahirkan akhlaq yang mulia.
 4. Tanda kesucian.
 5. Menjaga rasa malu.
 6. Mencegah dari keinginan dan hasrat syaithoniah.
 7. Menjaga ghirah.
 8. Dan lain-lain. Adapun untuk rincian tentang hijab dapat dilihat pada artikel-artikel sebelumnya.

Kembalilah ke Rumahmu

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ

“Dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu.” (Qs. Al-Ahzab: 33)

Islam telah memuliakan kaum wanita dengan memerintahkan mereka untuk tetap tinggal dalam rumahnya. Ini merupakan ketentuan yang telah Allah syari’atkan. Oleh karena itu, Allah membebaskan kaum wanita dari beberapa kewajiban syari’at yang di lain sisi diwajibkan kepada kaum laki-laki, diantaranya:

 1. Digugurkan baginya kewajiban menghadiri shalat jum’at dan shalat jama’ah.
 2. Kewajiban menunaikan ibadah haji bagi wanita disyaratkan dengan mahram yang menyertainya.
 3. Wanita tidak berkewajiban berjihad.

Sedangkan keluarnya mereka dari rumah adalah rukhshah (keringanan) yang diberikan karena kebutuhan dan darurat. Maka, hendaklah wanita muslimah tidak sering-sering keluar rumah, apalagi dengan berhias atau memakai wangi-wangian sebagaimana halnya kebiasaan wanita-wanita jahiliyah.

Perintah untuk tetap berada di rumah merupakan hijab bagi kaum wanita dari menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahram dan dari ihtilat. Apabila wanita menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahram maka ia wajib mengenakan hijab yang menutupi seluruh tubuh dan perhiasannya. Dengan menjaga hal ini, maka akan terwujud berbagai tujuan syari’at, yaitu:

 1. Terpeliharanya apa yang menjadi tuntunan fitrah dan kondisi manusia berupa pembagian yang adil diantara hamba-hamba-Nya yaitu kaum wanita memegang urusan rumah tangga sedangkan laki-laki menangani pekerjaan di luar rumah.
 2. Terpeliharanya tujuan syari’at bahwa masyarakat islami adalah masyarakat yang tidak bercampur baur. Kaum wanita memiliki komunitas khusus yaitu di dalam rumah sedang kaum laki-laki memiliki komunitas tersendiri, yaitu di luar rumah.
 3. Memfokuskan kaum wanita untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga dan mendidik generasi mendatang.

Islam adalah agama fitrah, dimana kemaslahatan umum seiring dengan fitrah manusia dan kebahagiaannya. Jadi, Islam tidak memperbolehkan bagi kaum wanita untuk bekerja kecuali sesuai dengan fitrah, tabiat, dan sifat kewanitaannya. Sebab, seorang perempuan adalah seorang istri yang mengemban tugas mengandung, melahirkan, menyusui, mengurus rumah, merawat anak, mendidik generasi umat di madrasah mereka yang pertama, yaitu: ‘Rumah’.

Bahaya Tabarruj Model Jahiliyah

Bersolek merupakan fitrah bagi wanita pada umumnya. Jika bersolek di depan suami, orang tua atau teman-teman sesama wanita maka hal ini tidak mengapa. Namun, wanita sekarang umumnya bersolek dan menampakkan sebagian anggota tubuh serta perhiasan di tempat-tempat umum. Padahal di tempat-tempat umum banyak terdapat laki-laki non mahram yang akan memperhatikan mereka dan keindahan yang ditampakkannya. Seperti itulah yang disebut dengan tabarruj model jahiliyah.

Di zaman sekarang, tabarruj model ini merupakan hal yang sudah dianggap biasa, padahal Allah dan Rasul-Nya mengharamkan yang demikian.

Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“Dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti model berhias dan bertingkah lakunya orang-orang jahiliyah dahulu (tabarruj model jahiliyah).” (Qs. Al-Ahzab: 33)

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, yang artinya: “Ada dua golongan ahli neraka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya; sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk mencambuk manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang, mereka berjalan melenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak bisa mencium aromanya. Sesungguhnya aroma jannah tercium dari jarak sekian dan sekian.” (HR. Muslim)

Bentuk-bentuk tabarruj model jahiliyah diantaranya:

 1. Menampakkan sebagian anggota tubuhnya di hadapan laki-laki non mahram.
 2. Menampakkan perhiasannya,baik semua atau sebagian.
 3. Berjalan dengan dibuat-buat.
 4. Mendayu-dayu dalam berbicara terhadap laki-laki non mahram.
 5. Menghentak-hentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang tersembunyi.

Pernikahan, Mahkota Kaum Wanita

Menikah merupakan sunnah para Nabi dan Rasul serta jalan hidup orang-orang mukmin. Menikah merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. An-Nuur: 32)

Pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kesucian dan kehormatan baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, menikah dapat menentramkan hati dan mencegah diri dari dosa (zina). Hendaknya menikah diniatkan karena mengikuti sunnah nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan untuk menjaga agama serta kehormatannya.

Tidak sepantasnya bagi wanita mukminah bercita-cita untuk hidup membujang. Membujang dapat menyebabkan hati senantiasa gelisah, terjerumus dalam banyak dosa, dan menyebabkan terjatuh dalam kehinaan.

Kemaslahatan-kemaslahatan pernikahan:

 1. Menjaga keturunan dan kelangsungan hidup manusia.
 2. Menjaga kehormatan dan kesucian diri.
 3. Memberikan ketentraman bagi dua insan. Ada yang dilindungi dan melindungi. Serta memunculkan kasih sayang bagi keduanya.

Demikianlah beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh setiap muslimah agar dirinya tidak terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan dan tidak menjerumuskan orang lain ke dalam dosa dan kemaksiatan. Allahu A’lam.

Referensi:
Menjaga Kehormatan Muslimah, Syaikh Bakar Abu Zaid.

***

Artikel www.muslimah.or.id

Banner MPD

About Author

259 Comments

 1. Astaghfirullohaladzim..ngena banget artikelnya…
  semoga mampu menjadi muslimah yg lebih baik dari hari ke hari…
  trima kasih atas artikelnya

 2. thia mamastidabi

  subhanallah btpa pntng ny wanita bgi gnrasiny…….. smga kta smu mnjd wanita2 yg mulia,,,,, amin….

 3. y’allah,,,,,coba jha lo smw wanita tu tau tntg bagaimana qt berhijab,,,

 4. ummu hanan

  bismillah,ana izin copas,syukron

 5. blog yang bagus sis.. like this

 6. Assalamualiakum. wr. wb
  ane ijin kopas ya…sykron

 7. Eva Syahriana Nasution

  ASSALAMUALAIKUM,,UMMI SAYA MINTA IZIN YA COPAS,,,SYUKRON

 8. subhanallah..
  ijin buat ngasih tau alamatnya yaa :)

 9. mhermawan

  alhamdulILLAH ,
  sungguh beruntung bagi org yang mendapat wanita sholehah

  saudariku muslimah apa yang bisa lakukan agar seluruh wanita di indonsia dan dunia bisa menutup aurat nya dengan benar

  looking for your feedback

  salam

  mhermawan

 10. nisa chachakhoirunnisa

  ya allah smoga smua wanita pada nyadar atas prbuatan yg tlah d’lakukan yg tidak bnar ..

 11. Ayu wulandari

  Alhamdulillhah,sangat bermanfaat sekali…:)

 12. Tangguh Sejati

  Hemm……..semoga semua wanita sadar.
  Karena banyak wanita yang sering menuntut Hak dan melupakan kewajiban,………

 13. bismillah…….
  ingin sekali segera menyempurnakan separuh dien,,, akan tetapi jodoh blm jg datang. mohon saran menjaga hati bg muslimah yg blm menikah…krn tmn2 byk yg menyuruh pacaran, bersolek, Astaughfirulloh

  • @ Cahya
   Saudariku, kami sarankan untuk memperbanyak doa kepada Allah agar diberi kumudahan mendapatkan suami yg shalih serta memperbesar tawakkal kita kepadaNya. Tak lupa memperbanyak puasa karena puasa adalah perisai bagi yang belum mampu untuk menikah. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu’alaihi wasallam,
   Wahai, para pemuda! Barangsiapa diantara
   kalian mampu untuk nikah, maka
   nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan
   pandangan, dan lebih membentengi kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak
   mampu, maka hendaklah ia puasa. karena puasa itu dapat membentengi dirinya”(Muttafaq’alaih)

 14. Asslamuaalaikum..SubbhanaAllah mnjadi inspirasi buat saya sendiri..

 15. Ma’af ada yang lupa bolehkah saya copas materi ini?

 16. Terimakasih, tulisan ini sangat bermanfaat buat saya. Kapan-kapan pasti saya balik lagi ke sini buat baca tips-tips nya yang sangat menarik :)
  Thanks ya…

 17. Subakhanallah ngena banget artikel’y,membuat ana ingn selalu menjdi wanita sholeha yg lbih baik dan lebih baik lagi,mksh ya antum ^_^

 18. dwii wulansari

  subhanallah,,,maha suci allah swt,.,.,
  aku lebih mencintaimu,selalu beristiqhomah dan bermanfaat bagi orang lain.,.,amin

 19. endank fitriani

  assalamu’alaikum,,,,alhmdulillah….Q suka bggt am artikelx,,,,,thnkzz

 20. aku ingin sekali memakai kerudung ini selamanya…sampai aku tak bernyawa…
  namun lingkungan dan pekerjaan saya tak mendukung..

  saya harus bagaimana..????

  saya ingin menjadi wanita yang sholehah..ahli ibadah..akhlaq baik…ingin menjadi seorang khafizd…..

 21. rasanya senang banget membaca artikel itu ….

  subhanallah

  terima kasih atas allah sngguh mulianya engkau :)

 22. Assalamu’alaikum Wr. Wb.

  saya mau tanya maksud dari kata-kata ini Mendayu-dayu dalam berbicara terhadap laki-laki non mahram? bagaimana hukumnya bila perempuan bicara dengan laki-laki non mahram dengan suara lantang karena memang cara perempuan ini berbicara seperti itu? solusinya bagaimana?

  syukron
  artikelnya bagus;)

 23. Like This ..

  Alhamdulillah Separuh agamaku dah sempurna, sekarang tinggal taat suami n menjalankan ibadaha dengan baik, supaya sempurna separohnya lagi..

  yang mau mencari Gamis Syar’i & Jilbab Syar’i ,,kunjungin lapak ini..
  http://tokoserbamurahdanterpercaya.blogspot.com/

 24. Subhanallah.. Moga hati ini, fikiran, langkah, dan anggota tubuh ini bisa selalu menaati semua perintah2-Mu ya Allah dan selalu menjauhi semua laranganmu.. Aamiin ya Robbal ‘alamiin.. Syukron Ummi.. Jazakallah khoiron katsir.. Izin copas ya Ummy..

 25. Subhanallah..trimakasih artikel ??? sangat bermanfaat skali untuk para wanita. Khususnya bagi saya, krana baru brhijab doa kan mdh2an saya istiqomah dlm mnjalani perintah Allah dan Rasulnya. Sukron ummi..

 26. Ok

 27. seorang wanita muslimah yang bisa menjaga kehormatannya akan semakin mudah mendapatkan surga-Nya sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan demikian

 28. terimakasih atas artikelnya..
  begitu berharga ya jadi perempuan,
  oia yng mu saya tanya, kenpa sampai bisa di bilang bahwa surga di telapak kaki ibu?
  terimakasih ;)

 29. gk bisa di share ya??
  biar temen” fb saya pada tau n sadar.

 30. ijin copas ya,, tulisan ini sangat bermanfaat bagi saya dan muslimah lainnya.. terimakasih..

 31. Laela Fitriawati

  assalamualaikum
  maaf mau bertanya, apakah boleh muslimah mengenakan hijab dan pakaian yang bermotif dengan warna2 menarik namun tetap lebar dan tidak transparan
  terima kasih

 32. Durotun Nafisah

  Assalamualaikum,

  “Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. An-Nuur: 32)

  Saya ingin sekali menikah dan alhamdulilah ada laki-laki sama-sama ingin menikah karena Allah dan menjalankan sunah nabi, baginya tidak masalah menikah sambil kuliah dan alhamdulilah sekarang sama-sama semester 7. hati saya sudah mantap setelah sholat istikharah, tapi yang jadi beban buat saya adalah ijin kedua orang tua. saya takut kedua orang tua tidak mengijinkan itu karena dilingkungan keluarga saya tidak ada anaknya menikah sebelum lulus kuliah dan belum punya kerjaan yang mapan. Bagi saya, harta, jabatan, rupa bukan itu yang saya cari untuk menjadi calon imam, tapi kemantapan hati saya dan agamanya itu yang utama.

  Mohon pencerahannya.

 33. Annisa Aprillia

  subhanallah :’) semoga dimudahkan ntuk kita ukhti menjadi muslimah yang menjadi yang lebih baik lagi dan terlahirlah generasi2 kita selanjutkan yang baik pula aamiin :’)
  terima kasih artikelnya sangat bermanfaat :)

 34. Risna Ceramut

  sungguh mulianya wanita,tapi saya heran kenapa banyak wanita zaman sekarang lebih ingin memurahkan dirinya dari pada jual mahal.padahal,jual mahal itu cara untuk menyelamatkan diri dari kezholiman.
  artikel nya sangat memotivasikan diri yaa ummi.saya mohon izin copas.syukron

 35. subhanallah begitu sempurnanya Allah menjaga kaum wanita, tapi masih saja sulit bersyukur&mentaatiNya, padahal itu untuk kebaikan sendiri.. mohon do’a dr sahabat fillah, semoga dikuatkan untuk melangkah dijalan terbaik yg ditentukanNya, wassalamu’alaikum…

 36. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,izin copy dan paste ya ustad,jazaakallahu khoir

 37. subhanallah….. betapa berharganya dirimu wahai muslimah.
  Artikelnya bagus sekali.
  http://ayrastore.blogspot.com/

 38. terimakasih untuk postingan artikelnya bu ;)

 39. assalamualaiku..
  terimakasih untuk postingannya bu ;)

 40. Sangat bermanfaat di baca dan di ambil ilmu. Apalagi pas bulan ramadhan gini..

 41. Subhanallah, terimakasih artikelnya :)

 42. KARTIKA DEWI APRIYANTI

  Alhamdulilah saya selalu menyempatkan waktu untuk belajar di Muslimah.or.id ini walaupun sedang sibuk apa lagi waktu senggang saat bekerja di kantor, Saya mengucapkan banyak terimakasih atas Artikel-artikel yang baik dan bagus ini.

  Terimakasih sudah memberikan banyak manfaat kepada saya dan muslim,muslimah lainya

  saya tetap setia menanti
  artikel selanjutnya .

  • Sa'id Abu Ukkasyah

   Semoga Allah menambah ilmu agama Islam Anda dan mudah mengamalkannya.

 43. ummi khaerunnisa

  subhanallah…saya turut berbangga sebagai wanita muslimah yang saat ini sedang berproses menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. yah meskipun belum sempurna hijab ini, dan setelah membaca ulasan2 di atas tentang bagaimana muslimah menjaga kehormatannya dengan menutup auratnya benar2 semakin menumbuhkan rasa cinta saya kepada hijab, semoga kami para wanita muslimah bisa taat sesuai perintah-Nya. sekali lagi syukron mbak untuk artikelnya. keren!!

 44. Fatihdaya Khoirani

  Wa’alaikumussalaam warahmatullaah. Bisa dibuka kok…

Leave a Reply