Ummu Syuraik, Wanita Mukminah yang Disebut dalam Al Quran

Nama aslinya adalah Ghaziyah bintu Jabir bin Hakim ad-Dausiyyah, atau lebih dikenal dengan gelar Ummu Syuraik. Ia adalah salah seorang wanita Quraisy yang berasal dari kabilah Ghathafan yang sangat disegani oleh bangsa arab kala itu. Ia adalah istri Abul Akr ad-Dausi. Ketika cahaya iman mulai menerangi Makkah, dan sudah mulai terdengar pula kenabian baru oleh … Continue reading Ummu Syuraik, Wanita Mukminah yang Disebut dalam Al Quran