fbpx
Donasi Web Donasi Web

Saudariku, Janganlah Engkau Sakiti Kedua Orangtuamu

Penulis: Ummu Rumman
Muroja’ah: Ust. Abu Salman

Segala puji bagi Rabb alam semesta, shalawat dan salam atas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.

Saudariku muslimah…
Pernahkah engkau memperhatikan seorang anak kecil yang tengah bersama orang tuanya? Atau, ingatlah masa kecilmu dulu sampai masa sekarang.

Ingatlah betapa besar kasih sayang kedua orang tuamu kepadamu. Ingatlah betapa besar perhatian mereka akan tempat tinggalmu, makan dan minummu, pendidikanmu, serta penjagaan mereka pada waktu malam dan siang. Ingatlah betapa besar kekhawatiran mereka ketika engkau sakit hingga pekerjaan yang lain pun mereka tinggalkan demi merawatmu. Uang yang mereka cari dengan susah payah rela mereka keluarkan tanpa pikir panjang demi kesembuhanmu. Ingatlah kerja keras siang malam yang mereka lakukan demi menafkahimu. Niscaya engkau akan mengetahui kadar penderitaan kedua orang tuamu pada waktu mereka membimbing dirimu hingga beranjak dewasa.

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memerintahkan di dalam Al qur’an, agar manusia berbakti kepada kedua orang tuanya.

“Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah melainkan hanya kepada-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: ‘Wahai Tuhanku, sayangilah mereka keduanya, sebagaimana keduanya telah menyayangi aku waktu kecil.'” (Al Israa’: 23-24)

Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman dalam surat An Nisaa’ ayat 36, “Dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan-Nya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya.” (An Nisaa’: 36)

Jika kita perhatikan, berbuat baik kepada kedua orang tua seperti yang tercantum pada ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua menduduki peringkat kedua setelah mentauhidkan (mengesakan) Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam beribadah. Karena itu bisa kita pahami bahwa tidak boleh terjadi bagi seorang yang mengaku bertauhid kepada Allah tetapi ia durhaka kepada kedua orang tuanya, wal iyadzubillah nas alullaha salamah wal ‘afiyah.

Allah Subhanahu wa Ta’ala yang Menciptakan dan Allah yang Memberikan rizki, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala sajalah yang berhak diibadahi. Sedangkan orang tua adalah sebab adanya anak, maka keduanya berhak untuk diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi seorang anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, kemudian diiringi dengan berbakti kepada kedua orang tuanya.

Saudariku, marilah kita belajar dari mulianya akhlaq para salaf dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya dari kisah mereka kita dapat mengambil pelajaran yang baik. Dari Ibnu Aun diriwayatkan bahwa ia menceritakan, Seorang lelaki ada yang pernah menemui Muhammad bin Sirin di rumah ibunya. Ia bertanya, “Ada apa dengan Muhammad? Apakah ia sakit?” (karena Muhammad bin Sirin suaranya lirih hampir tak terdengar bila berada di hadapan ibunya. red). Orang-orang di situ menjawab, “Tidak. Cuma demikianlah kondisinya bila berada di rumah ibunya.”

Dari Hisyam bin Hissan, dari Hafshah binti Sirin diriwayatkan bahwa ia menceritakan, “Muhammad, apabila menemui ibunya, tidak pernah berbicara dengannya dengan suara keras demi menghormati ibunya tersebut.”

Dari Ibnu Aun diriwayatkan bahwa ia menceritakan, “Suatu hari ibunya memanggil beliau, namun beliau menyambut panggilan itu dengan suara yang lebih keras dari suara ibunya. Maka beliau segera membebaskan dua orang budak.”

Dari Muhammad bin sirin diriwayatkan bahwa ia menceritakan, pada masa pemerintahan Ustman bin Affan, harga pokok kurma mencapai seribu dirham. Maka Usamah bin Zaid bin Haritsah mengambil dan menebang sebatang pokok kurma dan mencabut umbutnya (yakni bagian di ujung pokok kurma berwarna putih, berlemak berbentuk seperti punuk unta, biasa dimakan bersama madu), lalu diberikan kepada ibunya untuk dimakan. Orang-orang bertanya, “Apa yang menyebabkan engkau melakukan hal itu, padahal engkau tahu bahwa pokok kurma kini harganya mencapai seribu dirham?” Beliau menjawab, “Ibuku menhendakinya. Setiap ibuku menginginkan sesuatu yang mampu kudapatkan, aku pasti memberikannya.”

Saudariku, andaikan (kelak) kita menjadi orang tua, tidakkah kita akan kecewa dan bersedih hati bila anak kita berkata kasar kepada kita, orang tuanya yang telah membesarkannya. Lalu, apakah kita akan tega melakukannya terhadap orang tua kita saat ini? Mereka yang selalu berusaha meredakan tangis kita ketika kecil. Ingatlah duhai saudariku, doa orang tua terutama ibu adalah doa yang mustajab. Maka janganlah sekali-kali engkau menyakiti hati mereka meskipun engkau dalam pihak yang benar.

Cermatilah kisah berikut ini saudariku…

Dari Abdurrahman bin Ahmad, meriwayatkan dari ayahnya bahwa ada seorang wanita yang datang menemui Baqi’ dan mengatakan, “Sesungguhnya anakku ditawan, dan saya tidak memilki jalan keluar. Bisakah anda menunjukkan orang yang dapat menebusnya; saya sungguh sedih sekali.” Beliau menjawab, “Bisa. Pergilah dahulu, biar aku cermati persoalannya.” Kemudian beliau menundukkan kepalanya dan berkomat-kamit. Tak berapa lama berselang, wanita itu telah datang dengan anak lelakinya tersebut. Si anak bercerita, “Tadi aku masih berada dalam tawanan raja. Ketika saya sedang bekerja paksa, tiba-tiba rantai di tanganku terputus.” Ia menyebutkan hari dan jam di mana kejadian itu terjadi. Ternyata tepat pada waktu Syaih Baqi’ sedang mendoakannya. Anak itu melanjutkan kisahnya, “Maka petugas di penjara segera berteriak. Lalu melihatku dan kebingungan. Kemudian mereka memanggil tukang besi dan kembali merantaiku. Selesai ia merantaiku, akupun berjalan, tiba-tiba rantaiku sudah putus lagi. Mereka pun terbungkam. Mereka lalu memanggil para pendeta mereka. Para pendeta itu bertanya, ‘Apakah engkau memilki ibu?’ Aku menjawab, ‘Iya.’ Mereka pun berujar, ‘mungkin doa ibunya, sehingga terkabul’.”

Kejadian itu diceritakan kembali oleh al Hafizh Hamzah as Sahmi, dari Abul Fath Nashr bin Ahmad bin Abdul Malik. Ia menceritakan, aku pernah mendengar Abdurrahman bin Ahmad menceritakannya pada ayahku, lalu ia menuturkan kisahnya. Namun dalam kisahnya disebutkan, bahwa mereka berkata, “Allah telah membebaskan kamu, maka tidak mungkin lagi bagi kami menawanmu.” Mereka lalu memberiku bekal dan mengantarkan aku pulang.

Saudariku muslimah…

Maukah engkau kuberitahu amalan utama yang dapat membuatmu dicintai Allah? Tidakkah engkau ingin dicintai Allah, saudariku? maka sambutlah hadist berikut ini.

“Dari Abdullah bin Mas’ud katanya: ‘Aku bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang amal-amal paling utama dan dicintai Allah,’ Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, ‘Pertama shalat pada waktunya (dalam riwayat lain disebutkan shalat di awal waktu), kedua berbakti kepada kedua orang tua, ketiga jihad di jalan Allah.'” (HR. Bukhari I/134, Muslim No.85, Fathul Baari 2/9)

Saudariku muslimah…

Tidakkah engkau ingin selalu dalam keridhaan Allah? Maka, jadikanlah kedua orang tuamu ridha kepadamu, sebab keridhaan Allah berada dalam keridhaan kedua orang tuamu. Dan kemurkaan Allah berada dalam kemurkaan kedua orang tuamu. Seandainya ada seorang hamba datang di hari kiamat dengan membawa amal perbuatan seribu orang shiddiq, namun dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah Tabaaraka wa Ta’ala tidak akan melihat amalannya yang begitu banyak walau sedikit pun. Sedangkan tempat kembali orang seperti ini tidak lain adalah neraka. Dan tidak ada seorang hamba laki-laki atau perempuan yang membuat wajah kedua orang tua atau salah satu dari mereka tertawa, kecuali Allah akan mengampuni semua kesalahan dan dosanya. Dan tempat kembali orang seperti ini adalah surga. Tidakkah kita menginginkan surga, saudariku?

Saudariku muslimah…

Sesungguhnya hak-hak kedua orang tuamu atas dirimu lebih besar dan berlipat ganda banyaknya sehingga apapun yang engkau lakukan dan sebesar penderitaan yang engkau rasakan ketika kamu membantu bapak dan ibumu, maka hal itu tidak akan dapat membalas kedua jasanya. Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat seseorang menggendong ibunya untuk thawaf di Ka’bah dan ke mana saja ‘si ibu’ menginginkan, orang tersebut bertanya, “Wahai Abdullah bin Umar, dengan perbuatanku ini apakah aku sudah membalas jasa ibuku?” Jawab Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, “Belum, setetes pun engkau belum dapat membalas kebaikan kedua orang tuamu.” (Shahih Al adabul Mufrad no. 9)

Saudariku muslimah…

Tidakkah engkau ingin diluaskan rizkimu dan dipanjangkan umurmu oleh Allah? Maka perhatikanlah dengan baik sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Barang siapa yang suka diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim.” (HR. Bukhari 7/72, Muslim 2557, Abu dawud 1693)

Saudariku, betapa besar semangat dan bahagianya hati kita ketika silaturrahim kepada teman-teman kita. Perjalanan jauh pun tidak kita anggap sulit. Ketika sudah bersama mereka, waktu seakan berjalan dengan cepat. Lalu, manakah waktu untuk silaturrahim kepada kedua orang tua kita? Beribu alasan pun telah kita siapkan.

Tahukah engkau saudariku, bukankah orang tua adalah keluarga terdekat kita. Maka merekalah yang haknya lebih besar untuk kita dahulukan dalam masalah silaturrahim. Ingatlah pula bahwa merekalah yang selalu berada di sisi kita baik ketika bahagia maupun duka, berkorban dan selalu menolong kita lebih dari teman-teman kita. Lalu, masih enggankah kita membalas segala pengorbanan mereka?

Saudariku muslimah…

Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan sebuah keharusan, bahkan hal ini harus didahulukan daripada fardlu kifayah serta amalan-amalan sunnah lainnya. Didahulukan pula daripada jihad (yang hukumnya fadlu kifayah) dan hijrah di jalan Allah. Pun harus didahulukan daripada berbuat baik kepada istri dan anak-anak. Meski tentu saja hal ini bukan berarti kemudian melalaikan kewajiban terhadap istri dan anak-anak.

Saudariku, taatilah kedua orang tuamu dan janganlah engkau menentang keduanya sedikit pun. Kecuali apabila keduanya memerintahkan padamu berbuat maksiat kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Tidak ada ketaatan bagi makhluk apabila pada saat yang sama bermaksiat kepada Sang Pencipta.” (HR. Ahmad)

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Kulah tempat kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Luqman 14-15)

Sering kali, ketika rasa kecewa telah memenuhi hati kita, kekecewaan yang muncul akibat orang tua yang tidak tahu dan tidak paham akan kebenaran Islam yang sudah kita ketahui, bahkan ketika mereka justru menjadi penghalang bagi kita dalam tafaquh fiddin, kita jadi seakan-akan mempunyai alasan untuk tidak mempergauli mereka dengan baik.

Saudariku, ingatlah bahwa sejelek apapun orang tua kita, kita tetap tidak akan bisa membalas semua jasa-jasanya. Ingatlah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala pun tetap memerintahkan kita untuk mempergauli mereka dengan baik, meskipun mereka telah menyuruh kita berbuat kesyirikan. Ya, yang perlu kita lakukan hanyalah tidak mentaati mereka ketika mereka menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah dan tetap berlaku baik pada mereka. Lebih dari itu, tidakkah kita ingin agar bisa mereguk kebenaran dan keindahan Islam bersama mereka, saudariku? Tidakkah kita menginginkan kebaikan dan keselamatan bagi mereka sebagaimana mereka yang selalu menginginkan kebaikan dan keselamatan bagi kita? Tidakkah kita ingin agar Allah mempertemukan kita di Jannah-Nya? Karena itu, bersabarlah saudariku. Bersabarlah dalam membimbing dan berdakwah pada mereka sebagaimana mereka selalu sabar dalam membimbing dan mengajari kita dahulu. Jangan pernah putus asa saudariku, batu yang keras sekalipun bisa berlubang karena ditetesi air terus menerus.

Tahukah engkau saudariku, salah satu doa yang mustajab? Yaitu doa dari seorang anak yang shalih untuk orang tuanya. Sambutlah kembali hadiah nabawiyah ini, saudariku.

Dalam hadist Abu Hurairoh radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairoh radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah pasti mengangkat derajat bagi hamba-Nya yang shalih ke surga, maka ia bertanya, ‘Ya Allah, bagaimana itu bisa terjadi?’ Allah menjawab, ‘Berkat istigfar anakmu untukmu.'” (HR. Ahmad)

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Kelak akan datang kepada kamu sekalian seseorang bernama Uwais bin ‘Amir, anak muda yang belum tumbuh janggutnya, keturunan Yaman dari kabilah Qarn. Pada tubuhnya terkena penyakit kusta, namun penyakit itu sembuh daripadanya, kecuali tersisa seukuran uang dirham. Dia mempunyai ibu yang ia sangat berbakti kepadanya. Apabila ia berdoa kepada Allah niscaya dikabulkan, maka jika engkau bertemu dengannya dan memungkinkan minta padanya memohonkan ampun untukmu maka lakukanlah.” (HR. Muslim dan Ahmad)

Nah, saudariku. Janganlah engkau enggan untuk berdoa demi kebaikan orang tuamu. Sekeras apapun usaha yang engkau lakukan, bila Allah tidak berkehendak, niscaya tidak akan pernah terwujud. Hanya Allahlah yang mampu Memberi petunjuk dan membukakan pintu hati kedua orang tuamu. Mintalah pada-Nya, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi-Nya. Memohonlah terus pada-Nya dan jangan pernah bosan meski kita tidak tahu kapankah doa kita akan dikabulkan. Pun seandainya Allah tidak berkehendak untuk memberi mereka petunjuk hingga ajal menjemput mereka, ingatlah bahwa Allah tidak pernah mendzalimi hamba-Nya. Janganlah berhenti berdoa saudariku, karena tentu engkau sudah tahu bahwa doa seorang anak shalih untuk orang tuanya tidaklah terputus amalannya meski kedua orang tuanya sudah meninggal.

Sesungguhnya perkataan yang paling jujur adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita sholallahu ‘alaihi wassalam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru dan diada-adakan dan setiap yang baru itu bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat dan setiap kesesatan adalah di neraka.

Allahummaghfilana wa li waalidainaa warham huma kamaa robbayanaa shighoro

– Selesai ditulis pada 26 Sya’ban pukul 08.12 di bumi Allah

Untuk bapak ibu, yang telah merawat dan memberikan kasih sayang berlimpah padaku. Tiada yang kuinginkan bagi kalian selain kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia, serta mengumpulkan kita di dalam Jannah-Nya.

Maraji’:

 1. Aina Nahnu min Akhlaq As Salaf (Abdul Aziz bin Nashir al Jalil)
 2. Birrul Walidain (Yazid bin Abdul Qodir Jawas)
 3. Bustaan Al Waa’idziin wa Riyaadh Al Saami’iin (Ibnul Jauzi)

***

Artikel www.muslimah.or.id

Sahabat muslimah, yuk berdakwah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut silakan klik disini. Jazakallahu khaira

🔍 Doa Memegang Ubun Ubun Istri, Tanda Haid Selesai, Faedah Dzikir, Hadist Nabi Tentang Kematian, Jam Berapa Sholat Tahajud, Allahuma Lakasumtu, Curahan Hati Seorang Ibu, Ayat Alquran Yang Membuat Menangis, Muslimah Arab, Cerita Tentang Iblis

Donasi masjid al ashri pogung rejo

Donasi Masjid Pogung Dalangan

 

Profil penulis

51 Comments

 1. www.muslimah.or.id

  1. yan
  January 6th, 2007 at 12:37 pm

  Sebagai rasa bakti kepada ibuku tercinta aku akan menuruti nasehatnya, walau itu menyangkut masa depan dan pasangan hidupku berumahtangga.

  2. ummu_habibah :
  January 11th, 2007 at 9:05 pm

  Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh…
  Teiring rindu ana selalu untuk anti, ummu rumman…
  Setiap orang yang ada di sekitar kita bagaikan bintang-bintang…
  Entah sahabat atau pun musuh membawa cahayanya sendiri…
  Di hati kita terkadang cahaya it terang, terkadang berkelap-kelip dan terkadang padam…
  Entah apa pun sebabnya yang pasti setiap bintang membuat gugusan yang indah di langit yang tanpa satu dari bintang itu akan membuat hidup kita tidak lengkap…
  Apa pun yang anti kerjakan, di mana pun anti dan kapan pun, Insyaallah ana selalu mendukung anti…
  Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu ummu rumman…
  Jadikan diri kita muslimah seutuhnya…
  Semoga Allah jadikan kita sahabat di dunia akhirat

  3. dewy
  January 20th, 2007 at 11:23 pm

  sebagai rasa berbaktiku aku rela menghabiskan masa remajaku dinegri orang, mengadu nasib tuk hanya membahagian ibuku yg sekian lama tlah dihimpit kemiskinan demi menghidupi dan membesarkan diriku. aku ingin meringankan beban orangtuaku.ayah bunda betapa aku sangat merindukanmu………..

  4. yuyun yuningsih
  January 22nd, 2007 at 10:00 pm

  Ya Allah bangunkanlah istana yang maha indah dalam syurga-Mu untuk ayah dan ibuku …

  5. yuyun yuningsih
  January 22nd, 2007 at 10:34 pm

  kalo mau konsultasi ke ustadz bagaimana caranya?

  6. muslimah.or.id
  January 27th, 2007 at 4:10 am

  Afwan ukhti yuyun, untuk sementara kami belum membuka forum khusus untuk konsultasi.

  7. Fathimah as salafyyah
  February 3rd, 2007 at 9:16 am

  Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
  Buat seluruh saudariku muslimah yang kusayangi karena Allah,Jangan lupa untuk saling mendoakan ya …
  Doakan semoga Allah Azza Wa Jalla
  selalu memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu dijalan-Nya dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan rahmat-Nya dalam aqidah dan manhaj yang lurus,aqidah salafush sholih pada orang
  tua kita,…
  Barokallahu fikum…..

  8. putri
  February 9th, 2007 at 9:22 pm

  betul, berbakti kepada ibu…yang utama.. selagi kita mampu, berikan saja apa yang ada. karena ketika dulu, ibu hanya mempunyai sedikit, tapi dia berusaha untuk memberi banyak kepada kita, apapun yang dia punya.

  seburuk-buruknya ibu kita, tetap saja ibu. ibu yang selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. jangan salahkan persepsi ini. karena terkadang anak menyalahkannya.

  karena ibu kita hidup lebih dahulu dari kita, sehingga dia tahu pahitnya hidup. pasti dia tidak ingin kita merasakan hal yang serupa.

  cobalah, walau kita sudah jadi sampah sekalipun, ibu tetap ingin mengulurkan tangannya.membantu kita untuk keluar dari kubangan.

  beruntunglah yang masih punya ibu, doánya tiada henti setiap saat. tapi berbeda dengan kita yang terkadang suka lupa untuk mendoakannya. beruntunglah yang masih punya ibu..usahakan untuk memenuhi keinginannya…

  9. Ummu Aufa
  February 19th, 2007 at 6:39 pm

  Ibu…… melihatmu,
  hatiku tak kuasa menahan haru
  Saat rapuhmu menopang keinginanku
  Saat sakitmu malah kutak hadir menemanimu
  ………………..

  Yah ibu adalah sesososok manusia yang super kuat. jika kita liat lebih dekat lagi, ibu adalah orang yang sangat perkasa, bisa menjadi apapun dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.Ibu adalah sahabat yang paling jujur dan setia.
  Sakit dan lemahnya ibu takkan beliau rasa demi kebahagiaan kita sebagai anaknya.
  Pendidikan kitapun untuk kehidupan yang pertama kali beliau yang memberikan.
  Liatlah kita sekarang berpendidikan bermoral dan beragama pertama kali beliaulah yang mengenalkan kepada kita.
  Tegakah kita untuk melukai hati seorang wanita yang sangat sayang kepada kita?!
  Bertanyalah pada hatimu, sudahkah diri kita menyenangkan hati beliau. Meskipun hanya dengan senyuman kecil dibibir kita, dan selalu patuh pada nasehatnya.

  ibu………….

  10. asih kurnia asih
  February 20th, 2007 at 3:02 am

  assalamualaikum
  subhanallah bagus sekali nasehatnya,aku ingin lebih baik lagi mengabdi pada orang tua wlpn skrg aku masih membebaninya sungguh ingatlah seakan2 kita esok tak ada kesempatan lagi untuk mengabdi pd orang tua kita,ingatlah saudariku jarak tak jadi problem untuk alasan
  terimakasih muslimah

  11. hanifah
  March 16th, 2007 at 11:54 pm

  assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
  Subhanallah nasehat ini membuat hati gerimis dan mata terbuai kerinduan yg dalam buat kedua orang tuaku yang masih hidup (BUNDA) maupun yang telah mendahuluiku (AYAH)..karena mereka sama-sama jauh tak bersamaku saat ini.
  Semoga Rahmat Kasih Sayang Allah selalu meliputi keduanya.
  Rinduku kubalut dengan untaian doa demi doa,
  Semoga qta semua terhindar dari mengecewakan hati mereka. amin
  salam sayang dan rinduku pula buat sodari-sodariku akhwat rifqiyah
  semoga Allah senantiasa menyatukan hati2 qta dalam kebaikan
  jazakillahkhoir
  wassalamualikum warahmatullah wabarakatuh

  12. ika
  April 20th, 2007 at 5:19 am

  Assalamu’alaikum
  Subhanaalloh terima kasih atas nasihatnya, berbahagialah bagi semua yang masih mempunyai orang tua, berbaiklah hatilah pada beliau, seburuk-buruknya orang tua tetap orangtua kita, ibu…aku sangat mencintaimu

  13. Trisna
  April 26th, 2007 at 12:17 am

  doa orang tua terutama doa seorang ibu mustajjabah bagi anaknya

  14. Donna
  April 30th, 2007 at 7:45 am

  Entah bagaimana mamahku mampu memberikan rasa ketenangan dan kehangatan saat disisinya … Betul ibu pasti memang melakukan hal yang terbaik untuk anaknya … dan mamahku melakukan hal itu untuk ku, Terimakasih ya Allah ….

  Dan Terimakasih atas tulisan yang baik ini.

  15. shafiyyah
  May 1st, 2007 at 12:56 am

  orang tua pintu surga yang di tengah,sekiranya engkau mau sia-siakanlah pintu itu atau jagalah(HR.Ahmad)
  Amatlah rugi ketika kita mendapati keduanya masih hidup tapi kita menyia-nyiakan mereka dengan tidak berbakti kepada keduanya
  Marilah kita ajak keduanya meniti jalan menuju jannah

  16. ummu faiz_dian
  May 5th, 2007 at 3:32 am

  Ibu…
  Bukan ku tak mencintaimu..
  Namun ijinkan aku berbakti padamu sesuai yang telah syariat tuntunkan.
  Ya Alloh…Berikanlah hidayahMu untuk kedua orang tuaku terutama ibundaku tercinta…

  17. ary
  June 19th, 2007 at 4:11 am

  ibu……..
  tak ada dekapan sehangat dekapanmu………..
  yg slalu kurindu sepanjang waktu…
  ibu…….
  tak bisa aku membalas kebaikanmu…
  seujung kukupun tak dapat aku membalasnya…….

  18. eko dian pambudi
  September 2nd, 2007 at 8:49 pm

  terima kasih buat pemilik website ini, saya jadi saya Sadar Tentang hirarki antara Ortu dan Anak, ternyata selama ini aku cuma bs menyakiti ortu saya Terima kasih ustad, doakan saya bisa lebih berbakti bagi orang tua saya sampai ajal menjemput saya.

  19. soleha octaria
  September 14th, 2007 at 12:34 am

  Subhanallah, terima kasih muslimah atas artikel2nya, mudah2an bisa bermanfaat buat kita semua… Amiin…

  20. mahmudah
  January 29th, 2008 at 3:02 am

  assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh…
  ustadz,waktu saya kecil (kls 5 SD) saya pernah menyinggung perasaan ibu lewat ucapan.
  awalnya saya tidak tahu kalau pada saat itu perasaan ibu tersinggung sampai menangis. ketika saya kuliah dan bercanda dg ibu (dan menyinggung perasaan beliau) beliau bicara dan mengungkit masa lalu.
  waktu mau ujian saya minta maaf yang sedalam-dalamnya pada ibu, dan ibu memaafkan saya dg ikhlas (katanya).
  ketika ada masalah saya dg ibu, beliau mengungkit masa lalu lagi. apakah ibu saya sudah memaafkan saya dg ikhlas? bukankah kl ikhlas seseorang tidak akan mengingat perbuatannya?
  saya ingin mendapatkan maaf dan ridho ibu karena semuanya bisa terjadi.
  mohon jawabannya ustadz.
  jazakallah atas jawabannya

  21. diani
  February 10th, 2008 at 8:28 pm

  Assalamu’alaikum…………..
  Beberapa waktu yg lalu ada sodara
  saya sdh menyakiti hati ibu saya.Terus terang saya sebagai anak tdk terima,lalu saya membencinya sampai sekarang ini.yang ingin saya tanyakan; Apakah saya dosa karena membenci sodara2 saya yang menyakiti hati org tua saya?? trimakasih

 2. ukhti ade'

  Ya Allah…
  Tunjukanlh hamba jalan yg lurus…
  bukakanlh mata hati org tuaQ…agr mrk termasuk org2 yg beruntung,,org2 yg diberi hidaYah oleh-Mu,,,
  Ya Rabb….
  teriris perih hati ini kala melihat org tua hmba…
  Tolong Y Allah,,,berilah mrk petunjuk….
  amiin..

 3. ayah dan juga ibu adalah permata hati kita
  tanpa mereka kita tak akan pernah ada di dunia ini

 4. lalu bagaimana menyikapi perintah orang tua yang tidak sesuai syar’i, misalnya; ingin berjilbab tidak boleh, ingin ber cadar tapi ortu melarang, ingin menjalankan beberapa sunnah Rasul tapi ortu gak setuju,… gimana cara menyikapinya?

 5. eko cahyono

  assalamu’alakum….
  artikelnya bagus bgt. mf nih saya mau nanya sedikit?
  boleh ya…..
  saya berniat banget u nyantri di alfurqon gresik, alhamdulillah dah da modal, lnsyaalloh cukup u 2 tahunan. skrg saya sedang menunggu SKL(surat kelulusan), ya saya kul di salah satu ptn di jawabarat. hanya saja ortu lebih menginginkan saya langsung lanjut dulu kuliahmya (saya baru S1, harus ambil profesi 1,5 th lagi). memang umur sudah tua, menginjak 26 th. gmn nih muslimah.or.id apa saya tetep nyantri ke alfurqon (sebenarnya secara lahir ortu mau2 aja walau saya tahu beliau kurang setuju, pun kemungkinan saya dapat jatah hanya 1 th aja) ato lanjut ke pendidikan profesi? syukron ya…..
  wassalamu’alaykum…..

 6. Assalamualaikum Wr. Wb.

  Ummu Rumman, umiQ udah meninggal kemudian Abi nikah lagi jadi aQ punya umi baru dan mempunyai 2 anak tapi orang tuaQ engga ngurusin anak-anaknya yang dari istri pertama. itu gimana? sampai sekarang anak-anak dari istri yang pertama ( umiQ yang meninggal ) dendam sama orang tuaQ dan mereka tidak tinggal sama orang tuaQ, aQ sendiri awalnya dendam tapi aQ berusaha untuk mengalahkan hawa nafsu dan menghilangkan penyakit hati ini. tolong kasih solusinya y supaya aQ engga kebingungan. apa aQ harus tetep hormat sama mereka atau gimana soalnya klo aQ ngomong sama mereka seperlunya aja jarang banget komunikasi, gimana kabar orang tua aQ sekarang aja aQ g tau… tolong y
  afwan
  Jazakillahu Khairan

 7. asslm..,…
  terimakasih atas pemaparannya tentang berbakti kepada orang tua, semoga blog ini semakin berbobot aja deh isinya,amiiiiiiiiiin

 8. assalamualaikum,,,, subhanallah setelah membaca ini hatiku tersentuh,,aku sering bertengkar sama ibuku ,sebenarnya aku tidak ingin melawan tapi aku ga bisa menahan amarahku,,,ya ALLAH tolonglah hamba agar menjadi anak yang berbakti kapada orang tua terutama ibu,,,hamba tidak ingin menjadi ank durhaka ,,,muslimah bagaiman cara meminta maaf kepada ibu karena aku merasa malu untuk minta maaf bolehkah hanya dengan doa saja kepada ALLAH ,,apakah ALLAH akan mengampunkan dosaku,,,,bagaimana agar aku terhindar dari sumpah2 ibuku karena setiap bertengkar ibuku selalu berkata kasar /setidaknya sumpah secara tidak langsung aku mohon jawabannya agar hatiku menjadi tenang…wassalalm

 9. assalamualikum muslimah pertanyaanku ko belum di jawa via email juga boleh

 10. buat mba Siti,

  jangan malu untuk meminta maaf kepada ibu. mumpung kita masih hidup, sebelum di hari kiamat ALLOH meminta tanggung jawab kita atas perbuatan kasar kita pada ibu.
  seringkali ketika kita bertengkar dgn orang tua, penyebabnya adalah kit ayang kurang sabar dan kurang bisa menahan amarah.
  kalau kita mau berpikir jernih, alhamdulillah jaman kita sekarang ilmu agama yang shahih mudah didapatkan. ya lewat hadir di kajian, CD atau internet (seperti muslimah.or.id ini =) ..
  jadi, kita yang lebih mudah dapat ilmu agama, harusnya lebih semangat untuk mencarinya, dan harusnya lebih semangat untuk mengamalkannya.

  dalam bergaul dengan orang tua kan butuh ilmu.
  jadi, ilmu itu kan bukan cuma text book aja.

  contoh kecil yang pernah saya alami..

  dulu saya adalah anak yang kurang perhatian sama orang tua, jarang nanya kabar tapi menunggu ditanyai kabar. saya kuliah di kota yang jauh dari tempat tinggal orang tua.
  kalau boleh dibilang egois, saya waktu itu egois banget, nggak ada lembutnya sama orang tua.

  sampai suatu hari mama saya tumben udah nggak nelepon berhari2, padahal biasanya tiap habis shubuh mama nelepon saya.

  beberapa hari setelahnya saya inisiatif sms mama. maa syaa ALLOH, tahu nggak mba ibu saya bilang apa (kurang lebih isinya begini):
  “saya punya anak kok nggak ada yang perhatian. beberapa hari lalu mama sakit”.

  jeglek…. saya diam dan merenung. maa syaa ALLOH, kalau saya sakit mama dan bapak bisa jadi nggak bisa makan di seberang sana. kok, saya tega begini ya, masa` nanya kabar orang tua aja males. padahal kalau sama temen saya perhatian banget.

  sejak saat itu saya jadi lebih sering komunikasi dengan orang tua, saya sering nanyain kabar mereka meskipun cuma sekedar nanya “mama hari ini masak apa?”.

  sedikit2 saya jadi terlatih untuk lebih perhatian ke orang tua, hati saya melembut. alhmadulillah. apalagi di saat yang sama, saya juga jadi lebih semangat belajar agama. dan alhamdulillah ALLOH membukakan pintu hati saya untuk berpikir “dulu waktu kecil saya itu nggak berdaya, orang tua sayang banget, saya yang rewel nggak dibalas dengan makian dan gerutuan, kok setelah gede saya jadi nggak bisa berakhlak baik pada orang tua.”

  wajar sih mba kalau seringkali emosi itu muncul, memang terkadang kita lebih bisa “sabar” dengan orang lain dibandingkan orang tua. tapi, percayalah, dengan bekal ilmu agama, bertekad untuk mengamalkan ilmu itu, dan terus memohon pertolongan ALLOH untuk mengaruniai kita akhlak mulia dan kesabaran, in syaa ALLOH kita bisa jadi hamba ALLOH yang lebih baik, utamanya untuk kedua orang tua kita.

  faktor temen dekat juga penting, mba. orang yang agak ceplas-ceplos dan emosian, in syaa ALLOH kalau sering bergaul dengan orang yang lembut, penyayang, dan penyabar bisa berubah. teruslah berlatih dan mohon pertolongan ALLOH.

  saya pernah baca suatu hadits yang maknanya: “Ilmu diperoleh dengan belajar, kelembutan diperoleh dengan membiasakn kelembutan.”

  alhamdulillah saya memegang hadits tsb sbg prinsip, dan sekarang saya sudah bisa merasakan manfaatnya.

  cara lain yang bisa kita coba adalah dengan mengamati sekeliling. kalau ngelihat anak kecil digendong ibunya coba deh pikir, kita dulu juga gitu di masa kecil, kok setelah gede sekarang jadi seperti lupa bagaimana dulu di saat kecil kita lemah dan kedua orang tua menyayangi dan merawat kita hingga segede ini sekarang.

  suatu saat mungkin kita juga akan kadi ibu. bayangin coba kalau ktia jadi ibu dan anak kita ngomong dengan kata2 kasar. atau, kita sedang khilaf dan ngomong kasar lalu anak kita bukannya bersikap lembut dan menasehati kita malah balik ngomong kasar. rasanya gmn ya kira2…???

  di al-Quran juga ada larangan berbuat kasar pada orang tua, bahkan ucapan “ah” aja nggak boleh kan? kita biatkan bakti dan sopan santun ktia pada orang tua adalah untuk menaati perintah ALLOH. in syaa ALLOH kalau kita mencoba berbagai jalan yang sudah disebutkan di atas, ALLOH akan mudahkan kita untuk jadi lebih baik. ALLOH tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang ingin menjadi lebih baik. PERCAYALAH, mba!!

  kalau ada kata2 saya yang kurang berkenan mohon maaf ya mba. soalnya saya juga masih dangkal dalam ilmu agama dan akhlak. semoga ALLOH senantiasa menyayangi kita dan orang2 yang kita cintai karena ALLOH…

  saya akhiri kalimat panjang ini dengan senyum hangat untuk temen2 muslimah, khususnya buat mba siti. semoga ALLOH mudahkan urusan mba dan kita semua dalam kebaikan =)

 11. Assalamu’alaykum, afwan ana mau tanya.orang tua ana tidak sutuju kalau ana dan suami mengikuti manhaj salaf,mereka lebih menginginkan agar kami masuk ke kelompok lain yang tidak sesuai dengan pemahaman salafussholih,mereka juga tidak mengijinkan kami pulang menemui mereka sebelum kami masuk kelompok tersebut.bagaimana sikap kami kepada orang tua agar tidak menyakiti hati beliau dan kami juga tetap bisa istiqomah di jalan-Nya.jazakillah atas jawabannya

 12. @Ukh Adin

  Wa’alaykumussalam warahmatullah

  Alhamdulillah karena anti dan zaujuki telah memilih manhajnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Shahabat ridwanullahu ‘anhum. Semoga Allah memberikan antum berdua keistiqomahan didalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan.

  Anti harus bijaksana dalam menyikapi perkara anti dengan kedua orang tua anti. Jangan pernah anti membantah perkataan keduanya dengan suara yang keras, sekalipun apa yang mereka katakan itu keliru atau menyimpang. Apabila anti mau membantah perkataan mereka, maka bantahlah dengan perkataan baik dan dengan cara yang masyru’, sesuai dengan firman Allah Ta’ala:

  “Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah, dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (QS. an-Nahl: 125)

  Kedua orang tua anti hanya belum memahami dan mengetahui kebenaran. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas anti sebagai anaknya untuk membantu mereka menemukan kebenaran dengan ilmu dan hikmah.
  Apabila anti diajak oleh keduanya untuk mengikuti golongan mereka, maka tolaklah ajakan tersebut dengan lemah lembut dan perkataan yang baik. Jangan sampai anti menyinggung perasaan keduanya.
  Dan apabila keduanya memutus silaturahim antara mereka dengan antum berdua, janganlah antum kemudian memutus silaturahim antara antum dengan mereka. Tetaplah berhubungan baik dengan mereka, sekalipun mereka tidak menanggapinya. Karena sebagai seorang anak, antum berdua harus tetap melaksanakan bakti kepada keduanya.

  Bersabarlah ukht… karena sabar itu adalah perisai seorang mukmin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong bagi antum berdua.
  Semoga Allah membantu dan memudahkan urusan antum berdua.

  Wallahu Ta’ala a’lam wal musta’an.

  Wassalamu’alaykum warahmatullah

 13. afwan ummu ana baru buka email nya.jazakillahukhoiron katsiron atas nasehatnya, saat ini ana belum bisa pulang karena suami jg masih menyelesaikan urusannya, ana hanya komunikasi lewat hp,tapi gak pernah di balas

 14. siti julaeha

  Assalamualaikum, semoga Allah selalu mencurahkan panjang umur dan rezeki yang di berkahiNya. Walaupun hubungan orang tua saya dan suami kurang baik, saya tetap sabar dan berdoa seraya berharap semoga terjadi perdamaian diantara mereka. jujur sangat berat tanggung jawab yg saya pikul saat ini, berusaha menjaga setiap perasaan orang tua dan suami. Mohon doanya agar segalanya dapat saya lewati dan berujung happy ending.

 15. Assalamualaikum…
  Muslimah,
  saya sangat sayang dg kedua ortu saya.
  Ada hal yg sangat ingin saya tnyakan,tolong dijawab ya muslimah.
  Ibu saya sakit stroke sdh 4thn sampe skrg,tp alhamdulillah sdh membaik dan dpt bkerja spt smula,walaupun tangan kanan beliau tdk normal spt dulu.
  Slama sakit dan sampe skrg saya slalu merawat dan mendampingi ibu saya dg baik,walaupun trkadang saya menangis,jengkel dan sakit hati karna beliau sering membentak dan memarahi saya tnpa alasan dan tnpa ada ksalahan yg saya buat.
  Beliau sangat emosional dan pemarah,smua hal yg tdk sesuai dg pikiran ato hatinya dpt membuatnya marah2.
  Yg ingin saya tanyakan,
  Ibu saya,ingin menjodohkan saya dg anak seorang kyai,tp saya tdk menginginkannya.saya ingin menolaknya,tapi saya takut menyakiti hatinya dan takut menjadi anak yg durhaka.
  Saya sdh mempunyai calon suami yg baik,sopan,dri kluarga yg baik pula.tp saya belum berani mgenalkan dirinya kepada ibu saya.karna takut beliau mencaci,menghina calon saya.
  Apa yg harus saya lakukan muslimah?
  Bapak dan saudara2 saya tidak ada yg setuju atas perjodohan ini.
  Tolong dijawab muslimah,saya mohon,anda bisa membalasnya diemail saya ataupun disini.
  Terimakasih banyak sblumnya.
  Wassalam…

 16. Asslm..
  Wahai saudariku yang telah menuliskan artikel ini…
  Subhanallah, tulisan anti telah membuat mata hati ana terbuka dan menyadari atas semua kesalahan yang telah banyak ana perbuat terhadap kedua orangtua ana…
  Ana memohon untuk ikut mendo’akan ana agar bisa mencintai kedua orangtua ane…
  Jazakillah Khoiron Katsir..
  Wassalam

 17. Assalamu’alaikum wr wb share ummu..

 18. pudji atmining

  Assalamu’alaikum Wr.Wb.

  Alhamdulillah , ini artikel yg sangat bagus. Sangat bermanfaat utk dibaca oleh anak2 yg sudah mulai menginjak dewasa terutama buat 3 putriku tercinta. Terima kasih saya haturkan kepada penulis artikel ini. Semoga Alloh SWT senantiasa melimpahkan karunia-NYA kepada kita semua. Amin. Wassalam.

 19. Ananda Nisa

  Assalamu ‘alaykum warohmatullohi wabarokatuh

  Subhanalloh..
  saya meneteskan air mata membacanya mengingat saya merasa belum ada apa2nya dalam berbuat baik kepada kedua orang tua saya…

  Jazakumulloh khoiron

 20. Abu Hanif Agusral Siregar al-Bataki as-Sumbari

  ya Allaah…
  Ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihaniku diwaktu kecil.

  ya Allah…
  tutuplah hati kami untuk melakukan kesyirikan kepadamu dan bukalah hati kami untuk bertauhid kepadamu.

 21. bagussssss,.,..,.,,.,teruskan la ok

 22. ijin copas ya ummu..

 23. wiwit purramaranti

  ya Allah berilah kesempatan kpdku tuk membahagiakan bapak dan ibuku, sayangilah mrk, dan smg ujian yg skrg sdg mrk jalani, dpt membuat mrk semakin menuju kebenaran dan dekat dgnMU….

 24. Ya Allah jadikan Qu mnjadi anak yg Shalehah, & sellau berbakti kepdanya. Amin Allahumma Amin

 25. ska banget ma artikel nie. mga jd referensi + bahan renungan bt yg bca . .
  love u mom

 26. amey ragil

  sungguh menyetuh hati.. sebagai aku yang dah ngga mempunyai ibu / dah di tinggal ibuku. aku sangat terkesan dan sedih di hati karna ku lom bisa membagi sekecil ptongan beras kebahagiaan buat ibuku,, maafin aku yah bu?

 27. ribuan kilo jalan yang engkau tempuh lewati rintangan untuk aq anakmu…

 28. Assalamu’alaikum,
  Bagaimana hukumnya (mendoakan) kepada orangtua(ibu) bila kami berlainan agama, Ibu saya Kristen, dan saya Islam.
  Saat ini kondisi Ibu saya sudah sangat tua (84 tahun)dan dalam keadaan perawatan sakit tua, pernah saya mendengar dari kakak perempuan (ipar) saya, bahwa sempat tercetus dari bibir ibu saya bahwa dia (ibu) mengatakan : pada kakak tertua kalian bersaudara(maksudnya anak ibu saya ada 4 orang, saya yang ke 3)dg.menyebut nama kakak perempuan (2) dan adik perempuan(4) tanpa menyebut nama saya.bahwa harus rukun/baik.
  sungguh saya sedih, saya maklum ibu saya tidak suka dg.saya (karena saya pindah agama menjadi Islam).
  diantara saudara2, saya termasuk kemampuan harta (pas2an) sehingga ketika ibu saya sakit saya tidak dapat leluasa untuk selalu menjenguk beliau (saya di Jkt, ibu di Sby). padahal saya ingin sekali menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada ibu saya tersebut. saya selalu mendoakan untuk ibu saya, ketika sehabis sholat (tetapi ada yang mengatakan, doa tsb.tidak sampai karena ibu seorang Kristen, tapi hingga sekarang saya tetap melakukannya.)
  mohon solusi….
  syukron,

  • @ khadijah

   Wa’alaykumussalam warahmatullah wabarakatuh.

   Ukhti yang kami sayangi karena Allah, keteguhan Anda dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak akan sia-sia, insyaalloh. Di antara ujian yang Allah berikan kepada kita adalah ketika orang-orang yang sangat kita cintai tidak berada dalam satu agama yang haq dengan kita. Teladanilah ‘Ali bin Abi Thalib yang tetap teguh di atas keislamanan meski ayah beliau sendiri (Abu Thalib) meninggal dalam kafir.

   Sebaik-baik doa yang Anda panjatkan untuk orang tua (ibu) Anda adalah memohon kepada Allah yang Maha Mengabulkan doa agar Dia berkenan memberikan hidayah memeluk Islam bagi ibu Anda sebelum ajal menjemput beliau. Selama nyawa masih belum dicabut, pintu taubat masih terbuka bagi ibu Anda. Berdoalah sungguh-sungguh dalam perkara ini. Kalau pun ternyata Allah menakdirkan ibu Anda meninggal, semoga Allah wafatkan beliau dalam keislaman dan tauhid yang murni. Kalau ternyata Allah berkenan memberi kesembuhan bagi ibu Anda, semoga Allah memberikan hidayah memeluk Islam di dalam sisa hidup beliau.

   Teruslah memohon kepada Allah, Ukhti Khadijah. Allah sangat senang jika hamba-Nya terus memohon kepada-Nya dengan penuh harap dan ketundukan diri di hadapan-Nya. Berdoalah utamanya pada waktu-waktu mustajab untuk berdoa, seperti: pada sepertiga malam terakhir, ketika turun hujan, serta antara setelah ashar dan sebelum maghrib di hari Jumat.

   Kami turut mendoakan hidayah Islam bagi ibu Anda, insyaalloh ….

 29. assalaamu’alaikum…
  sya mau tnya…
  bagaimana kita harus bersikap dengan orangtua ketika kita punya masalah seperti ini…
  “saya pingin nikah,, tapi ortu belum memberikan ijin karena alasan yg menurut saya kurang pas”…
  padahal nikah itu untuk menjaga kesucian diri…
  tapi ortu malah terus mengulur2 waktunya…
  padahal kami dah siap nikah…
  sehingga saya pun agak kecewa..
  bgmn sya hrus bersikap jika seperti ini?
  di 1 sisi sya ingin mereka itu tahu kalau sya ni dah siap nikah,, tpi mereka tetap aja ngulur2 waktunya…
  tpi sya juga takut jika sikap sya ini ternyata salah..

 30. aku sangat sedih ketika kulihat mamaku terlalu sering berbuat kasar pada nenek yang sudah jompo. Saat ini nenekku sudah ga bisa kemana-mana, jadi buang air kecil dan air besar ditempat tidur dan pada saat itulah mamaku sering ga bisa nahan emosi, marahnya sampai ke ubun-ubun, mbentak-mbentak nenek. aku mencoba bantu tapi tidak boleh karena kata beliau ga bersih, jadi kondisi aku serba salah. Terus terang saja saat ini aku ingin mencoba kabur saja dari rumah karena tidak tega melihat nenekku diperlakukan mamaku seperti itu. Pembaca aku minta pendapat harus bagaimana aku sekarang,karena merubah perilaku ibu dengan berbagai cara sudah aku lakukan tetapi tdk bisa sekalipun pakai ayat-ayat qur’an. Ya Allah bukakan pintu hati mamaku agar kembali ke jalan yang benar….!!!!

 31. ustadzah sy mau bertanya, saat kita berselisih pendapat dg ibu kita. trs lbh baik kita yg pergi, krn klo kita serumah akan banyak sekali perselisihan yg terjadi. ketimbang sy banyak dosa, mending saya menjauh. apa itu yg terbaik ustadzah. tks atasa sarannya

 32. assalaamu’alaikum… afan paa ustd ijin copy

 33. DhinDhaDhin

  ayah atau pun ibu adalah orang yg plng berharga :D

 34. hiks. sudah banyak sekali dosa2 ku kepada orang tua. terutama ibu . apakah aku masih bisa di maafkan ? sebenarnya aku sangat sayang ibu dan bapaku. saya berkeingnan ga mau ngelawan. tp tetep aja aku ga bisa meredam emosi. ada yg bsa kash solusi ?

 35. ummu abdirrahman

  masyaAllah. jazakillah khairan atas artikelnya

 36. hamba allah

  aku sering menyakiti ibu dalam keadaan sakit sewaktu dia masih ada di dunia ini dan sampai ajal menjemput nya aku masih tetap menyakiti nya dan tidak sempat untuk minta maaf . .ya allah ,aku menyesal , ,apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menebus segala kesalahanku dan untuk minta maaf kepada ibuku ? sementara ibu ku sudah meninggal dan apakah aku sudah tidak punya kesempatan untuk bertobat ? dan apakah allah sudah tidak akan memaafkan aku ??? aku butuh jawaban yang jelas agar aku bisa tenang lagi di dalam menjalani kehidupan ini.trims.hamba ALLAH

 37. hamba allah

  aku menyesal tidak bisa memperlakukan ibu ku dengan baik ,tidak bisa merawat dengan sepenuh hati ketika ibu dalam keadaan sakit lumpuh ,aku sering marah2 sama ibu ku ,,,semua nya di karenakan aku merasa cemburu sama saudara2 ku yang membebankan semuanya kepada aku ,,,awal nya aku begitu ikhlas merawat ibu ku yang dalam keadaan tidak bisa berbuat apa2 karena struk…yang pada akhirny aku merasa lelah ,aku merasa cape dan aku merasa jenuh yang setiap hari hidupku aku abdikan untuk merawat ibu ku . . hingga akhir nya terkadang kata2 kasar dan sikap tidak perduli muncul dari dalam diri aku , aku sering buat ibu aku menangis hingga pada ti2k terahir aku meninggalkan nya dalam keadaan marah , ,ya allah ,masih terngiang di telinga aku ibu ku bertanya pada ku dengan lemah lembut ,neng mau ke mana ?dengan nada ketus aku menjawab pertanyaan ibu ku . ,kemana aja,nanya 2 melu2 ,,padahal itu adalah terahir kali nya ibu bicara sama aku , , ,setelah kepergian nya aku baru merasa menyesal dan kehilangan ,ternyata pengorbananku untuk merawat ibu ku yang awal nya begitu ikhlas ternyata semua nya sia2,,akhir yang buruk aku tidak sempat minta maaf pada ibu ku dan kini aku sudah menjadi anak yang durhaka dan mungkin siksa neraka sudah menantiku dan aku takut , , kini aku kehilangan ibu ku aku baru mersakan merawat nya 1,5 tahun tak sebanding untuk tidak melihat nya selama nya, ,kini yang ada hanya lah penyesalanku yang terdalam , , harus bagaimana agar aku bisa menebus segala dosa dan kesalahanku pada ibu ku ??? bantu aku

  • hamba Allah,

   Semua dosa insya Allah akan Allah ampuni selama nyawa belum sampai kerongkongan selama kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Doakan ibu Anda agar diampuni Allah dan diangkat derajatnya. Bila ada rezeki yang berlebih bersedekahlah niatkan untuk ibu anda yang telah meninggal. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan menjadikan kita manusia yang berakhlak baik.

   Bila ada benar datangnya dari Allah, bila ada kesalahan dari saya.

 38. Assalamualaikum. Mohon tanggapan dari muslimah.or.id atas komentar dan pertanyaan hamba allah • Jun 28, 2012, 23:48 di atas terimakasih. Wassalamualaikum

 39. terimakasih ukhtii

 40. Saya mau bertanya, saya sangat menyayangi orang tua saya.Namun suatu waktu saya menasehati ayah saya dan beliau malah mengumpat dan mengatakan saya anak durhaka. Padahal saya menasehti beliau untuk melakukan hal yang baik, atau beribadah. Saya lantas menangis, menurut anda apa yang saya lakukan apakah benar? BAgaimana saya bisa mendapat ridha dari allah jika Ayah saya telah berkata saya durhaka?

 41. Assalamu’alaikum

  menerungkan hadist ini,

  Saudariku, taatilah kedua orang tuamu dan janganlah engkau menentang keduanya sedikit pun. Kecuali apabila keduanya memerintahkan padamu berbuat maksiat kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Tidak ada ketaatan bagi makhluk apabila pada saat yang sama bermaksiat kepada Sang Pencipta.” (HR. Ahmad)

  ana jadi teringat dan ini masih akrab dg ortu ana, ketika ada masalah atau hajat , ortu ana sll nyanarin ana minta bantuan org pintar pdhal bukankah lebih mustajab jika kita langsung berdoa pd Allah, knp hrus sama mereka sedngkn sholat mrka kdg bolong2 bahkan tdk sholat sama sekali !!

  ana jg bingung hrus ngikut siapa, ktka ibu blng kejelekan ayah kpd ana dg tujuan agar ana jg mmbnci ayah ! apakah ana hrus ikut kata ibu ? sdngkn ayah jg ortu ana. ana sdh srg ingatin ibu ” ibu, maafknlah kesalahan ayah yg telah meningglkan kami bgtu saja tnpa di nafkahi, Allah Maha Pemaaf ttp kita sbg makhluk knp harus menyemai dendam yg hanya akan mmprburuk suasana krn terputusnya silaturrahmi.

  ana ingin meraih surga, ttp bgmn ana akan meraih surga sdgkn ortu ana tdk akur, ana berada di antara 2 hati yg tdk terhubung lagi. mohon bantuannya

  wassalam,

 42. Allahummaghfilana wa li waalidainaa warham huma kamaa robbayanaa shighoro

  Jazakallahu khairan

 43. Jazakillah ukhti atas artikel ny…
  Saya ingin sharing sedikit ttg kondisi saya skrng…
  Posisi saya skrng jauh dr keluarga krena saya bekerja d luar kota..
  Pnah suatu hr ad kejadian besar dmana ibu menuduh saya dan adim saya meneror beliau..disitu saya marah besar…saya berkata dengan nada tinggi di telfon..saya menyuruh beliau istighfar walaupun hingga akhirnya beliau tetap tdk percaya pada kami…hati kami hancur rasanya…kamj menangis semalaman (adik saya sedang majn k kosan saya)..esok harinya beliau memjnta maaf pada kami…kami memaafkan akan tetapj kami..terlebih saya sudah tidak ad rasa percaya pada ibu..terlebih lagi ibu sudah melakukan kesalahan fatal…
  Hingga saat ini kami masih berkomunikasi dengan baik..tp saya tak ad rasa percaya lg pada ibu..
  Bahkan hingga masalah uang pun saya menjadi sangat perhitungan…jika itu untk keperluan adik2 maka akan saya berikan…
  Beberapa bulan ini ibu cerita kalau beliau sakit dan harus berulang kali d suntik ke dokter…saya ga paham sakit beliau apa..bahkan orng rjmah pun tak ad yg paham..namun beliau tiap bulan suntik…
  Saya pun rasanya tak percaya…tp saya jg ad ketakutan jika it benar adalah sebuah penyakit…
  Ibu meminta uang pada saya untuk suntik..namun saya ragu untuk memberi nya…
  Rasanya sayang jika uang it dipakai untuk suntikan yg tak berguna…tp saya jg tajut kalu itu memanglah benar suntikan untuk penyakit…

  Mohin masukan dari ukhti..by email juga boleh…

  Jazakillah

 44. azizah fatcharanie

  Yess

 45. Trims atas artikel ini, sumpah, sy menangis m’baca artikel ini, krn sy sering ribut dgn ibu sy dr dulu hingga skrng. Namun, sy akan tetap b’upaya u/ b’buat kebaikan kpd ibu tercinta. Sbnrnya sy amat sangat cinta ibu, tp mungkin beliau tdk prnh m’nyadari betapa besar rasa cinta anak’nya yg satu ini kpd dia. Semoga ALLAH SWT memberikan sy kekuatan & petunjuk u/ mjd anak yg b’bakti bg ibunda tercinta. Amin.

 46. Subhanallah, Semoga kita bisa selalu memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada orang tua kita.

 47. dalam membaca komen diaTAS SYA MEnangis,,sya terharu karena kalian bisa berkorban dan selalu mendoakan orang terutama Ibu,,tapi aku,aku yg dari kecil tdk pernah mendapatkan perhatian dan kasih sayang sama ibu ku,,krna dari kecil aku sdh ditinggal pergi sama ibu ku,,ibuku jga meninggalkan bpk ku hanya karena faktor ekonomi,,meski aku bisa ketemu dgn ibu tapi perhatian dan ksh sayang tdk pernah aku dapatkan sampai detik ini dmana aku sudah berkeluarga ibu ku msh mempunyai sifat yg sama tdk bsa memberikan perhatian nya kpda saya,,skrang apakah sya salah jika saat ini saya membenci sifat dan kelakuan ibu ku dan terasa sesak kalo mengingat masa masa lalu terhadap ibu ku,,tlng komentari kembali pernyataan saya ini tks

 48. jasmine naila

  Assalammualaikum Wr. Wb

  Artikel yang sangat menyentuh, namun kadang belum sanggup dilakukan. Seperti yg sekarang saya alami. Ayah saya stroke hampir 8 tahun. Selama ini yang merawat adalah ibu saya. Namun, ibu saya terkadang tidak bisa merawatnya dan kami anak anaknya bergantian merawatnya karena kami bekerja k kamipun tidak bisa merawat penuh sedangkan untuk membayar perawat kami belum mampu. kami hanya bisa mencukupi untuk biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-harinya saja. Hal yg membuat saya terkadang marah adalah ayah saya selalu ingin dirawat ibu, padahal kadang kondisi ibu tidak memungkinkan untuk merawatnya, contohnya sedang sakit atau tidak enak badan. pada saat itu kadang ucapan yg keluar dari mulut saya keras untuk mengingatkan kepada ayah jangan egois dan memaksa ibu merawatnya, setelahnya saya selalu beristigfar. Saya tidak mau keduanya menjadi sakit. Dosakah saya? Ibu sayapun karena mungkin secara psikologis dan fisik lelah terkadang membentak bentak beliau. Dosakah beliau? Mohon masukkannya. Terima kasih

 49. Subhanalloh , terimakasih artikelnya sangat menyentuh.

Leave a Reply to raihanah Cancel