Aku Cinta Rasul (Nama-Nama Rasulullah)

Aku Cinta Rasul (Nama-nama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) Beliau memiliki beberapa nama, di antaranya: Muhammad (shallallahu ‘alaihi wa sallam). Ahmad. Al-Mahi, yang maknanya: Allah menghapus kekafiran melalui beliau. Al-Hasyir, yang maknanya: manusia dikumpulkan di bawah telapak kaki beliau. Al-‘Aqib, yang maknanya: tiada lagi nama setelah beliau. Raufur rahiim. Al-Muqaffi. Nabiyyut taubah. Nabiyur rahmah. (Sumber: … Continue reading Aku Cinta Rasul (Nama-Nama Rasulullah)